Kehitä johtamista

Esimiestyön kehittämisen monet keinot

Esimies- ja johtamisentehtävissä toimimisessa ja kehittymisessä on monia vaiheita. Ensimmäistä kertaa esimiestehtäviin tulevalla korostuvat kysymykset ihmisten johtamiseen liittyvistä asioista ja ylipäätäänkin tehtävä edellyttää paljon uuden oppimista. Jo pitkään esimiehenä toimineella haasteeksi nousee toisaalta tiedon siirto ja toisaalta omien toimintamallien uusintaminen. Miten luopua vanhasta hyvästä tavasta toimia jos uusi tilanne sitä vaatii ?

Myös esimiehenä kehittymistä tukevat keinot vaihtelevat sen mukaan missä vaiheessa esimiesuraansa henkilö on.

Esimiehenä toimimisen ensimetreillä räätälöity ja päivitettävä perehdytyssuunnitelma luo edellytykset onnistumiskierteelle. Oman esimiehen tuki on tärkeä. Esimiehen monissa rooleissa toimimista tukee työnohjaus sekä yleiset esimiesvalmennukset. Myös oman organisaation senioriesimies voi antaa tukea tehtävässä toimimiseen mentor-toiminnan kautta. Myöhemmin korostuvat erilaiset seminaarit sekä organisaation sisäiset ja ulkoiset kehittämishankkeet.

Palautteen merkitys korostuu. Edelleen työnohjaus joko yksin tai ryhmässä tukee tehtävässä toimimista. Myös esimiehen käyttämillä työkaluilla on keskeinen rooli menestymistä tukemassa. Organisaatiot voivat rakentaa itselleen esimiestyötä tukemaan kehittämispolun, joka ohjaa esimiestä oikeiden kehittämiskeinojen äärelle heille oikeaan aikaan.

HR-Ratkaisut tarjoaa esimiestyön kehittämiseen palveluita aina perehdytystoiminnan kehittämisestä räätälöityihin esimiesvalmennuksiin. Tarjoamme myös työnohjausta ja coachausta esimies- ja johtamistyötä tekeville. Kauttamme saa valmennusta esimiehille myös perehdytyksestä kehityskeskusteluista sekä erinäisiin henkilöstöjohtamisen tilanteisiin.

Inhimillisten pääomien merkityksen korostuessa korostuu johtamistyötä tekevien osaaminen ihmismielestä. Mikä ihmistä ja ryhmiä, niiden toimintaa ohjaa? Kuinka tiedostan eri systeemien merkityksen johtamiselle, ja kuinka vahvistan Tietoista mielen johtamista organisaatiossani ja suhteessa johdettaviin. Pyydä tarjous Tietoinen mielen johtaminen -valmennuksista.

HR-Ratkaisujen 360-arvioinnilla turvaat, että esimiehet saavat säännöllisesti palautetta johtamisestaan. Palaute vahvistaa itsetietoisuutta sekä siten luo mielekkään johtamisen kehittämispolun. Arviointi tukee myös johtamisvision jalkauttamisessa.

Toimeksiannot räätälöidään tarpeisiinne mutta aihioina voivat toimia seuraavat:

 • Johdon / esimiesten työnohjaus ja coaching
 • mahdollisuus rakentaa myös teemoittain
 • 360-arviointi johtamisen kehittäjänä
 • Valmennukset / kehittämisprosessit
  • Tietoinen mielen johtaminen / psykologiaa esimiehille
  • Dialogiset kehityskeskusteluvalmennukset
  • Palautteen voima / Puheeksi otto
  • Strategisen henkilöstöjohtamisen kehittäminen
  • Johtamisen prosessien kehittäminen psykologiset lainalaisuuden huomioiden
  • Muutosjohtamisen kehittäminen ja mittaaminen
  • Henkilöstöjohtamisenprosessien kehittäminen
  • Tiimien ja ryhmien johtaminen
  • Työhyvinvoinnin johtaminen
  • Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close