Resurssikartoitus

Henkilöstön resurssi /motivaatio- ja osaamiskartoitus

Kartoituksen tarkoituksena on turvata ja vahvistaa henkilöstön hyvinvointia sekä organisaation kilpailukykyä kauemmas tulevaisuuteen tekemällä näkyväksi mahdollisia piilossa olevia uraodotuksia sekä varmistamalla, että henkilöstö on sijoittunut osaamistaan ja motivaatiotaan vastaaviin tehtäviin.

Piilevien voimavarojen käyttöön saannilla vahvistetaan organisaation elinvoimaa, mikä tukee hyvinvointia laaja-alaisesti lisäten mm. mielekkyyden kokemista suhteessa työhön. Kartoitus tukee jokaista osallistujaa omien ura-ankkureiden ja motivaatiotekijöiden tunnistamisessa. Tunnistamisen kautta avautuu mahdollisuus muokata myös nykyistä työtä itselle paremmin sopivaksi.

Kartoituksella on merkitystä myös yli organisaatiorajojen menevän työskentelyn kehittämiselle. Kartoitus rakentuu haastatteluista sekä ennakkotehtävistä ja testeistä. Jokaisen henkilöstön jäsenen omien näkemysten lisäksi kartoitetaan myös esimiesten näkemyksiä suhteessa johdettaviinsa. Tapaaminen tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden myös pohtia keinoja vahvistaa nykyisen työnsä houkuttelevuutta.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close