Tietoinen mielen johtaminen

”Uudella tietoisuuden tasolla voimme tehdä ihmeitä”

                                                                           Wayne Dyer

Jatkuvassa muutoksessa oleva työelämä asettaa meidän kaikki tilanteeseen, jossa tiedostavuuden merkitys korostuu niin yksilön oman toiminnan ja työn säätelyssä kuin vuorovaikutustilanteissa, kohtaamisissa, joita työelämä meille tämä päivänä runsaasti tarjoilee.

Kuinka vahvistatte organisaatiossanne henkilöstön tietoisuutta? Kuinka tuette ajattelu- ja toimintatapojen rakentumista yhdessä tekemistä tukeviksi. Kuinka luotte rakenteet, jotka vahvistavat tietoista toimintaa?

Näiden teemojen äärelle on mahdollista pysähtyä koko työyhteisölle suunnatuissa ”Tietoinen mielenjohtaminen” – valmennuksissa.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close