Työnohjaus

Työnohjauksen keskiössä on työn ja toiminta- sekä ajattelutapojen tutkiminen. Työnohjausta kuvataankin ”työn tutkimusmatkailuksi”, jossa suuntaudutaan tallatuilta poluilta uusien polkujen äärelle. Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, johon tavoitteet määritellään aina ennen prosessin aloittamista. Yleensä tavoitteet liittyvät työssä kehittymiseen, ammatti-identiteetin vahvistamiseen sekä työhyvinvoinnin tukemiseen. 

Yksilötyönohjauksessa työskennellään ohjattavan merkityksellisiksi kokemien asioiden äärellä tavoitteellisesti. (ks. esimiesten ja johdon työnohjaus & coaching)

Ryhmätyönohjauksissa on mahdollisuus asettua vertaisten, samankaltaista työtä tekevien kanssa yhdessä oppimaan ja jakamaan kokemuksia sekä kehittämään työtä.

Työyhteisötyönohjaus soveltuu työyhteisöille, joka haluavat yhdessä kehittää työskentelytapoja ja yhdessä tekemistä.  Työnohjaukseen osallistuu työntekijöiden lisäksi työyhteisön esimies/miehet.

Kriisityönohjaus soveltuu yksilöille/työyhteisöille silloin, kun työssä tulee esille asioita, jotka uhkaavat työn perustehtävää ja lisäävät voimakkaasti työstä aiheutuvaa kuormitusta. Kriisityönohjauksessa keskitytään ratkaisujen löytämiseen tilanteen purun jälkeen.

Työnohjauksissani toimin moniviitekehyksellisesti, mikä on osoittautunut toimivaksi työelämän ilmiöiden tutkimiseen ja kehittämiseen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close