Soveltuvuuden arviointi

Tukea rekrytointiprosessin eri vaiheisiin

Joka vaiheessa tietoisesti johdettu rekrytointiprosessi luo parhaat edellytykset onnistua uuden henkilöstön hankinnassa.

Tulevaisuuslähtöinen tehtäväanalyysi

Tukee tehtäväprofiilin määrittelyssä.

Haastattelu (karsinta / valinta)

Antaa toimeksiantajalle mahdollisuuden keskittyä kandidaattien havainnointiin ja arviointiin haastattelun vetovastuun ollessa rekrytointipsykologilla.

Psykologinen soveltuvuudenarviointi

Menetelmät räätälöidään kuhunkin toimeksiantoon tarkoituksenmukaiseksi. Palvelu kirjallisine lausuntoineen ja yhteenvetoineen tukee rekrytointipäätöksenteossa sekä saatava palaute tukee kehittämissuunnitelmien tekoa. Käsityönä tehty, asiakkaan tarpeisiin räätälöity rekrytointipalvelu tuottaa lisäarvoa jokaiselle kandidaatille sekä siten tukee myönteistä työnantajakuvaa.

”Jokainen rekrytointi on merkityksellinen organisaation toimivuuden kannalta.”

Tuula Koivunen

Toimeksiantojen valmistelusta ja toteutuksesta vastaa laillistettu psykologi Tuula Koivunen. Ammattitaitoisen ja lisäarvoa tuottavan palvelun takaa pitkä, lähes 25 vuoden kokemus sekä rekrytointipalvelujen tuottajana HR-Ratkaisuissa että palvelujen hankkijana/kehittäjänä UPM:n henkilöstönkehittämisen tehtävissä. Kokemusta Koivusella on niin työntekijä- kuin johtajarekrytoinneista.

Koivuselle on myönnetty psykologisten henkilöarvioiden sertifikaatti, jolla turvataan arvioitsija pätevyys yksityisyydensuoja työelämässä mukaisesti.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close