Teesini

Oivallukset, joiden äärelle olen löytänyt niin arkielämänkokemusteni kuin pitkän kehittämis- ja ohjaustyöni matkalla ja jotka tuovat suopeutta kohtaamisiin:

                         ”lähtökohtaisesti ymmärrämme toisemme väärin”

Tulemme asioiden ja tilanteiden äärelle erilaisin taustoin ja odotuksin. Tämä on erinomainen maaperä väärinymmärryksille. Ainut keino varmistaa riittävä ”oikein ymmärtämisen taso” on turvata paikat keskustelulle, yhteiselle määrittelylle, yhdessä asioiden ”jumppaamiselle”. Miten sinä toimit tilanteissa, joissa koet ettei yhteistä ymmärrystä synny? Tai kuinka yhteisöissänne turvaatte, että oikeasti ymmärrätte asioita samalla tavalla näennäisen yhtenäisyyden sijaan?                  

       ”lähtökohtaisesti toimimme toisin kuin olemme sopineet”

Ihmisyyteen kuuluu ohjautuminen tavoista, automaattiohjaus. Tietoisesta päätöksestä huolimatta ohjaudumme toimimaan vanhojen toimintatapojen pohjalta. Tämän ymmärtäessämme löydämme paremmin keinot tukea onnistumista uusissa tilanteissa, uudella tavalla.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close